33-05-05 (Fraas & Haushofer)

Ω Prof. Heinrich Fraas 30.10.1838 – 24.9.1869 Frau Adelheid Haushofer 11.7.1844 – 28.3.1872 Carl Fraas 1850 – 1892 – Sockel-Tafel…

33-01-20 (Stritzl)

Ω – Die Grabinschrift ist nicht erhalten – Ω Stritzl, Johann; 5.6.1818 (München) – 1.9.1870 (Bazeilles/Frankreich); Hauptmann Stritzl, Maria (vw);…

12-11-55 (Gasser)

Ω – Linke Spalte – Hier ruht Joseph Gasser kgl. bayr. Garn. Lazarett-Inspektor geb. 11. April 1849 gest. 17. Sept….

12-11-04 (Galler)

Ω – Linke Spalte – Hier ruht Joseph Galler Kgl. bayr. Garn Lazarett-Inspektor geb. 11. April 1849 gest. 17. Sept….

03-04-04 (Kuffer)

Ω – Linke Spalte – Frau Walburga Kuffer geb. Kiemmer geb. ¿ Okt. 1805, gest. 2. April 18¿ – Rechte…

02-07-40 (Schmeller)

Ω DR. JOHANNES ANDREAS SCHMELLER SPRACHFORSCHER 1785 – 1852 Ω Schmeller, Johann Andreas, Dr. phil.; 6.8.1785 (Tirschenreuth/Opf.) – 27.7.1852 (München);…