42-02-24 (Thünefeld)

42-02-24 (Thünefeld)

Ω

Max Freiherr von
Thünefeld’sche Familie

Ω

  • Thünefeld, Anna Freifrau von (vh); 11.4.1822 – 8.11.1868
  • Thünefeld, Klara Freiin von; 5.1.1842 – 4.7.1904
  • Thünefeld, Max Freiherr von; 16.7.1814 – 27.4.1880; Rittmeister a. D.
  • Thünefeld, Max Freiherr von; 8.12.1851 – 16.9.1904

Sektion 42