41-04-28 (Kolb)

Grab der Familie Kolb auf dem Alten Südfriedhof München (Februar 2014)
Grab der Familie Kolb auf dem Alten Südfriedhof München (Februar 2014)

Ω

Herr
Maximilian Kolb
kgl. Major a. D.
u. kgl. Landstallmeister
geb. zu München
am 30. Juli 1849,
gest. zu Erding
am 18. Februar 1906.

Ω

  • Kolb, Max; – 1888
  • Kolb, Maximilian; 30.7.1849 (München) – 18.2.1906 (Erding); Königlicher Landstallmeister und Major a. D.

Sektion 41