40-12-07/08 (Hess)

40-12-07/08 (Hess)

Ω

HEINRICH HESS
KUNSTMALER
1798 – 1863

– Sockel –
¿

Ω

Sektion 40