40-01-11 (Müller & Täuffenbach)

Grab der Familien Müller & Täuffenbach auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2016)
Grab der Familien Müller & Täuffenbach auf dem Alten Südfriedhof München (Mai 2016)

Ω

Generallieutenant z. D.
A. Ritter von Täuffenbach
geb. 17. Aug. 1817, gest. 25. Feb. 1880.
Louise von Täuffenbach
geb. 7. Mai 1828, gest. 19. Juni 1898.

– Sockel –
Friedrich Müller
Hauptmann im kgl. preuss.
rhein. Fuss-Artillerie-Regiment No. 8.
geb. den 10ten Februar 1839, gest. den 3ten August 1873
in Saarlouis.

– Rechte Seite –
I. Lallinger.

Ω

  • Müller, Friedrich; 10.2.1839 – 3.8.1873 (Saarlouis); Hauptmann
  • Täuffenbach, Anton Ritter von; 17.8.1817 – 25.2.1880; Generalleutnant
  • Täuffenbach, Louise von; 7.5.1828 – 19.6.1898

Sektion 40