28-12-21/22 (Brunet & Pensberger & Schipf)

Grab der Familien Brunet & Pensberger & Schipf auf dem Alten Südfriedhof München (Dezember 2015)
Grab der Familien Brunet & Pensberger & Schipf auf dem Alten Südfriedhof München (Dezember 2015)

Ω

Hier ruhen in Frieden:
Marie Pensberger
geb. Schipf,
Kommerzienrats-Gattin
geb. 16. Juni 1852 gest. 15. Juli 1926.
Hans Pensberger
Kommerzienrat
geb. 4. Januar 1847 gest. 6. September 1927.
Voran gingen:
Georg Schipf
* 23.8.1805 † 16.5.1877.
Anna Schipf
* 14.1.1816 † 13.4.1880.
Magdalena Brunet
* 5.6.1845 † 16.8.1886.
Josef Brunet
* 30.3.1837 † 26.11.1897.

– Linke Seite –
J. Lallinger.

Ω

  • Brunet, Josef; 30.3.1837 – 26.11.1897
  • Brunet, Magdalena; 5.6.1845 – 16.8.1886
  • Pensberger, Hans; 4.1.1847 – 6.9.1927; Kommerzienrat
  • Pensberger, Marie (vh) / Schipf (gb); 16.6.1852 – 15.7.1926; Kommerzienrats-Gattin
  • Schipf, Anna; 14.1.1816 – 13.4.1880
  • Schipf, Georg; 23.8.1805 – 16.5.1877

Sektion 28