Sektion 37

37-13-25* (Zech-Lobming)

Alter Südfriedhof München / Das Grab ist nicht erhalten

  • Zech-Lobming, auf Neuhofen, Friedrich Graf von, Exzellenz; 4.11.1829 – 16.6.1910; Kämmerer und Generalleutnant
  • Zech-Lobming, Friedrich Graf von; 15.9.1795 – 22.6.1874; Rittmeister a. D.
  • Zech-Lobming, Karoline; 30.1.1803 – 5.4.1888