Sektion 4

04-01-51/52 (Cramer · Hauser · Pinggera)

Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (Juni 2014)
Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (Juni 2014)

Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)
Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)

Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)
Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)

Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)
Grab der Familien Cramer · Hauser · Pinggera auf dem Alten Südfriedhof München (August 2011)